Zo werkt Seezers

Zoek naar vragen

Zoek naar vragen

Creëer je persoonlijke Seezers account en blader door de vragen van bedrijven uit verschillende sectoren.

Plaats je idee

Plaats je idee

Omschrijf je goede idee zo kort en duidelijk mogelijk en vertel het bedrijf waarom jouw idee zo goed is.

Win prijzen

Win prijzen

Lever zoveel ideeën in als je kan bedenken en maak kans op fantastische geldprijzen. Houd je mailbox en de website dus goed in de gaten!

Vera

Tips om professioneel te 'wyberen'

23-04-2015 interview co-creatie tips professioneel wyberen winactie

Han van der Meer en Jan Buijs zijn auteurs van het boek ‘Professioneel Wyberen; het organiseren en leiden van creatieve sessies’. Het boek biedt een geïntegreerde en praktische aanpak voor het uitvoeren van co-creatie sessies. Het ‘wyberen’ komt van de ruitvorm van het bekende dropje. Het illustreert namelijk het proces van het bedenken van veel ideeën, het categoriseren van die ideeën en het uiteindelijk kiezen van de meest veelbelovende ideeën.

Wat houdt co-creatie eigenlijk in?  

‘Tegenwoordig wordt het inderdaad co-creatie genoemd, maar vroeger was het gewoon ‘iets met een groep doen’, aldus Jan Buijs. ‘De technieken die we gebruiken in onze co-creatie sessies en in ons boek ‘Professioneel Wyberen’ zijn dan ook groepstechnieken. Wij verstaan onder co-creatie het met een divers samengestelde groep oplossen van een serieus probleem, door het toepassen van die speciale creativiteitstechnieken.’

Wat is belangrijk bij een co-creatie sessie?

Jan: ‘Het begint natuurlijk bij het probleem. Wij leggen daarna vooral de nadruk op het heel bewust kiezen van welke mensen je in de groep zet. Daar ben je als facilitator heel bewust mee bezig.’ ‘Je moet je afvragen welke mensen je verwacht een rol te gaan spelen in het probleem’, aldus Han. ‘Je moet namelijk een goede verhouding hebben. Dit is bijvoorbeeld een man/vrouw verhouding, maar vooral ook het betrekken van mensen van verschillende afdelingen.’

Wat zijn 5 tips voor bedrijven om goed te kunnen wyberen?

Tip 1: Han: ‘Investeer goed in de scherpstelling van je probleem. Het probleem moet namelijk voor de hele groep duidelijk zijn en ze moeten goed geïnformeerd zijn. ‘ 

Tip 2: ‘Verken de grens van de oplossingsruimte’, aldus Jan. ‘Dat betekent dus dat de probleemeigenaar (bijvoorbeeld de directeur/directrice) zijn/haar nek moet uitsteken. Is hij/zij echt op zoek naar vernieuwende ideeën? Hoe creatief mag de oplossing zijn? Zorg er dus voor dat je dat soort vragen goed checkt voordat je begint.’

Tip 3: Han: ‘Bij co-creatie gaat het om intensieve communicatie in de groep.  Je moet zorgen dat de belangrijke partijen redelijk dicht bij elkaar blijven communiceren. Ze moeten samen tot een oplossing komen, dus het stimuleren van met elkaar blijven communiceren is daarom erg belangrijk. Je wilt ervoor zorgen dat de ideeën niet te ver van elkaar af dwalen. ‘

Tip 4: Jan: ‘Daarnaast wil je wel zorgen voor voldoende diversiteit in de ideeën. Zorg dat mensen niet in hun eigen hoekje blijven zitten. Je wilt geen drieling maar drie verschillende mensen.  Het is belangrijk daar de goede balans in te vinden.’

Tip 5: Han: ‘De opdrachtgever moet zich realiseren dat hij nog wel eens voor verassingen kan komen te staan. Daar moet hij niet van schrikken. De groep kan nog wel eens met een heel ander probleem aankomen dan wat hij in eerste instantie dacht.’ Jan: ‘Ook als de probleemeigenaar, zoals wij dat noemen, bijvoorbeeld mensen van buiten uitnodigt kunnen de ideeën nogal verrassend uitvallen. Het is belangrijk dat de probleemeigenaar daarvoor open blijft staan.’

En hoe zit het dan met de implementatiefase van de oplossing?

‘Het is een grote misvatting dat de implementatiefase ná een co-creatie sessie komt’, aldus Han. Het is namelijk een parallel proces. In het boek beschrijven we ook 4 processen die je parallel en geïntegreerd moet implementeren. Het gaat niet alleen om de sessie die je met de groep doet, er komt veel meer bij kijken.’  Jan: ‘Een piloot denkt bijvoorbeeld ook niet pas na over zijn landing wanneer hij in het vliegtuig zit. Die heeft voor vertrek al lang een vluchtplan gemaakt, weet waar hij moet landen, hoe het vliegveld eruit ziet etc. Dat doen wij dus ook. Als professioneel ‘wyberaar’ moet je dus alle ballen in de lucht kunnen houden.’

Han van der Meer is senior docent Kennisinnovatief Ondernemerschap aan de Saxion Hogeschool in Enschede en assistent professor Innovation Management aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Jan Buijs is professor Product Innovatie & Creativiteit aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. 

Wij mogen 2 Nederlandstalige en 2 Engelstalige boeken van ‘Professioneel Wyberen’ (Integrated Creative Problem Solving) weggeven! Wil je die winnen? Ga dan naar onze Facebook pagina voor de actie!